Ubezpieczenie: te pojęcia musisz znać

umowa

Pamiętaj, że gdy podpisujesz jakikolwiek dokument bez jego zrozumienia, to działasz na swoją niekorzyść. Również przed zawarciem umowy ubezpieczenia musisz poświęcić chwilę i dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości. To bardzo istotne, żebyś wiedział, jakiego typu świadczenia będą ci się należeć. Tylko wtedy w pełni wykorzystasz możliwości, jakie daje ci polisa.

W twoim interesie  leży zrozumienie tego, co jest napisane w warunkach polisy. Jeśli o to nie zadbasz, to możesz się zdziwić, gdy zdarzy się wypadek i będziesz wnioskował o odszkodowanie. Jest bowiem wiele sytuacji, w których brak lub zbyt niskie odszkodowanie nie jest winą ubezpieczyciela, ale niefrasobliwego klienta. Może się zdarzyć również tak, że nie otrzymasz świadczenia, bo po prostu nie będziesz wiedział, że ci się ono należało. Jak temu zaradzić? Postaram się przełożyć trudne formułki na ludzki język.

Kto jest kim?

Wszystkie osoby, które są związane z umową ubezpieczenia, zaczynają się na U, co wcale nie ułatwia sprawy. Już wyjaśniam.

Ubezpieczony jest to osoba chroniona ubezpieczeniem. Jeżeli zawierasz umowę ubezpieczenia na życie dla siebie, to ty nim jesteś. Jeśli natomiast wykupujesz ubezpieczenie NNW dla dziecka, to ubezpieczonym jest twoja pociecha. Kiedy więc coś jej się stanie, to ona otrzymuje odszkodowanie.

Ubezpieczający to wbrew pozorom nie jest towarzystwo ubezpieczeniowe tylko osoba, która opłaca składki i zawiera z nim umowę. Gdy kupujesz polisę dla siebie, to jesteś jednocześnie ubezpieczającym i ubezpieczonym, a gdy np. dla dziecka, to tylko ubezpieczającym.

R E K L A M A

baner - emerytura
Ubezpieczycielem jest właśnie towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym zawierasz umowę, któremu płacisz składki i które w razie wystąpienia szkody wypłaci odszkodowanie.

Uposażony to osoba, której zostanie wypłacone świadczenie, np. w przypadku śmierci ubezpieczonego. Jeśli wykupiłeś sobie polisę na życie, to po twojej śmierci pieniądze dostaną wskazane przez ciebie osoby (np. dzieci czy współmałżonek).

Na co zwrócić uwagę?

Suma ubezpieczenia jest częstą przyczyną sporów pomiędzy klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym. Załóżmy, że ubezpieczyłeś swój dom na 200 tys. zł, doszło do pożaru, a szkody, które poniosłeś wyniosły 250 tys. zł. Możesz mieć pretensje do ubezpieczyciela, że nie pokryje wszystkich szkód. Będą one jednak niesłuszne, ponieważ wypłaci on tyle, ile wynosi suma ubezpieczenia, czyli 200 tys. zł.

Wracając do poprzedniego przykładu. Jeśli ubezpieczasz swój dom na wypadek pożaru i on nastąpi, to wtedy zajdzie zdarzenie ubezpieczeniowe. W takim przypadku ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie…

…ale nie zawsze to robi. Aby zminimalizować ryzyko wyłudzeń, towarzystwo ubezpieczeniowe musi dokładnie sprawdzić, czy pożar rzeczywiście wybuch z przyczyn losowych (np. z powodu awarii instalacji). Ubezpieczyciel może sobie na przykład zastrzec, że nie wypłaci odszkodowania, jeśli okaże się, że pożar był skutkiem celowego podpalenia. Jest to przykład wyłączenia z odpowiedzialności. Zanim więc podpiszesz umowę polisy, zwróć szczególną uwagę również na inne wyłączenia, czyli sytuacje w których nie dostaniesz środków od ubezpieczyciela.

Drugim wyjątkiem, gdy ubezpieczyciel może się legalnie uchylić od odpowiedzialności, jest karencja. Ubezpieczyciel stosuje ją w celu uniknięcia nadużyć. Tym razem załóżmy, że wykupiłeś polisę, która ubezpiecza twój dom od ryzyka powodzi. Ubezpieczyciel, stosując np. roczną karencję, zabezpiecza się przed koniecznością wypłaty odszkodowania, gdy kupiłeś polisę, wiedząc, że nadchodzi fala powodziowa. Jeśli twój dom zostanie zalany po okresie karencji, to świadczenie zostanie ci wypłacone.

Jeśli wczytasz się w umowę i okaże się, że twoja polisa nie obejmuje zdarzeń, na wypadek których chcesz się ubezpieczyć, to możesz się doubezpieczyć, czyli podwyższyć sumę ubezpieczenia albo rozszerzyć zakres odpowiedzialności towarzystwa. Będzie się to oczywiście wiązało z podwyższeniem składki.

Aby uniknąć problemów z ubezpieczycielem, postaraj się zrozumieć to, co chce ci on przekazać w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W końcu chodzi o twoje bezpieczeństwo finansowe. Podstawowe pojęcia już znasz, jeśli jednak cokolwiek cię zaniepokoi, nie wahaj się spytać swojego agenta ubezpieczeniowego albo napisz do nas. Postaramy się rozwiać wszystkie twoje wątpliwości. Oczywiście, jeśli uważasz, że zostałeś oszukany, masz prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela.

Anna Malek

Dziecko i młodzież

Ubezpiecz swoje dziecko na zimowy wyjazd

16 stycznia 2017 r. na dwutygodniowy odpoczynek udadzą się uczniowie województw: pomorskiego, łódzkiego, śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Jeśli twoje dziecko spędza ferie w górach lub na szkolnym zimowisku, zadbaj o […]

Czytaj więcej
Dziecko i młodzież

Jak ubezpieczyć dziecko w 2 minuty?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla swojego dziecka możesz kupić on-line. Zajmie Ci to zaledwie kilka minut i dziecko zostanie objęte ochroną już od następnego dnia po zaksięgowaniu składki. Specjalnie […]

Czytaj więcej
Dziecko i młodzież

Co zrobić, gdy dziecko złamie rękę w szkole?

Bólu spowodowanego wypadkiem nikt Twojemu dziecku nie zrekompensuje, ale ubezpieczyciel może pokryć  koszty z tym związane. Masz więc prawo ubiegać się o odszkodowanie. Zobacz, jak to zrobić. Gdy zdarzy się […]

Czytaj więcej
Dziecko i młodzież

Przyszłość dziecka zależy od Ciebie

Jak zadbać o start naszych dzieci w dorosłe życie? Sprawdź jak bez wyrzeczeń możesz zapewnić swojemu dziecku rozwój i realizację przyszłych planów.

Czytaj więcej