Co zrobić, gdy dziecko złamie rękę w szkole?

złamana ręka w szkole

Bólu spowodowanego wypadkiem nikt Twojemu dziecku nie zrekompensuje, ale ubezpieczyciel może pokryć  koszty z tym związane. Masz więc prawo ubiegać się o odszkodowanie. Zobacz, jak to zrobić.

Gdy zdarzy się wypadek w szkole, nauczyciel dyżurujący ma obowiązek powiadomić o nim wychowawcę dziecka, pielęgniarkę szkolną oraz dyrektora. Szkoła musi wpisać zdarzenie do rejestru wypadków uczniów. Twoim zadaniem jako rodzica jest gromadzenie dokumentacji medycznej, rachunków za leczenie i leki, co będzie podstawą do wypłaty odszkodowania.

ubezpieczenie dla dziecka

1.    Sprawdź, gdzie ubezpieczyłeś dziecko

Ubezpieczyć dziecko możesz na dwa sposoby: za pośrednictwem szkoły albo indywidualnie. Jeśli opłacasz składkę w szkole, to ma ona obowiązek udostępnienia do wglądu rodzicom ogólnych warunków ubezpieczenia. W tym celu będziesz musiał wybrać się do sekretariatu placówki. Jeżeli kupiłeś polisę indywidualnie, to warunki znajdziesz na stronie internetowej ubezpieczyciela czy na swojej skrzynce mailowej.

2.    Zobacz, za co dostaniesz odszkodowanie

W tekście polisy powinieneś sprawdzić, co obejmuje ubezpieczenie, czyli za jakie wypadki ubezpieczyciel wypłaci świadczenie. Zwróć uwagę także na zakres ochrony. Kiedy szkoła przy wyborze ubezpieczenia kieruje się jak najniższą składką, możesz mocno się zdziwić. Towarzystwo ubezpieczeniowe może sobie zastrzec, że zapewnia odszkodowanie tylko wtedy, gdy wypadek zdarzy się podczas lekcji. Jeśli więc Twoje dziecko ulegnie kontuzji podczas zajęć pozalekcyjnych, może nie dostać pieniędzy. Jeżeli ubezpieczasz dziecko indywidualnie, to sam wybierasz zakres ochrony. Jest więc większa szansa na to, że zabezpieczyłeś swoją pociechę na wypadek tego, co rzeczywiście może jej się stać. W końcu znasz ją najlepiej.

3.    Sprawdź uraz w tabeli uszczerbku lub uszkodzenia ciała

W sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej ubezpieczyciela znajdziesz tabelę, w której opisane jest, jaki uraz kwalifikuje do danego odszkodowanie. Wartości są podane procentowo, jednak w pierwszej kolejności musisz zapoznać się z sumą ubezpieczenia.

Jeżeli suma ubezpieczenia wynosi 10 tys. złotych, a za złamaną rękę wypłacone zostanie 5 proc. tej sumy. Łatwo policzyć, że za poważny uraz poszkodowany dostanie 500 złotych.

4.    Zgłoś zdarzenie

Do niedawna najbardziej powszechnie stosowaną metodą zgłoszenia zdarzenia było złożenie wniosku w formie papierowej wraz z całą dokumentacją: opisem zdarzenia, rachunkami za leczenie, lekarstwa i rehabilitację, legitymacją szkolną dziecka oraz zaświadczeniami medycznymi. Całą dokumentację musi podpisać dyrektor szkoły i dopiero potem możesz ją przesłać lub dostarczyć osobiście do towarzystwa ubezpieczeniowego. Obecnie, jeśli skorzystasz z indywidualnych rozwiązań, to zgłoszenie możesz złożyć przez internet. Formalności są ograniczone do minimum, a wypłata jest realizowana niezwłocznie i już w ciągu kilku dni może być na Twoim rachunku.

5.    Sprawdź OC szkoły i nauczycieli

Często się zdarza, że wypłacone odszkodowanie nie starcza na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji. Gdzie więc szukać dodatkowych środków? Szkoły zwykle posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Za wypadek Twojego dziecka odpowiadają na zasadzie winy, gdy nie zapewnią odpowiedniego nadzoru nad swoimi podopiecznymi. Jednak w tym wypadku musisz wykazać zaniedbania, np. w sytuacji, gdy Twoje dziecko złamało rękę podczas nieobecności trenera na zajęciach sportowych.

Dziecko i młodzież

Ubezpiecz swoje dziecko na zimowy wyjazd

16 stycznia 2017 r. na dwutygodniowy odpoczynek udadzą się uczniowie województw: pomorskiego, łódzkiego, śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Jeśli twoje dziecko spędza ferie w górach lub na szkolnym zimowisku, zadbaj o […]

Czytaj więcej
Travel

Bezpieczne szaleństwa na stoku

Wyjazd za granicę na snowboard lub narty, bez dobrej polisy ubezpieczeniowej może Cię zrujnować finansowo. Wystarczy, że będziesz miał niegroźną kontuzję, ale będziesz musiał skorzystać z transportu medycznego, żeby z […]

Czytaj więcej
Dorosły

Ubezpieczenie: te pojęcia musisz znać

Pamiętaj, że gdy podpisujesz jakikolwiek dokument bez jego zrozumienia, to działasz na swoją niekorzyść. Również przed zawarciem umowy ubezpieczenia musisz poświęcić chwilę i dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia oraz wyjaśnić […]

Czytaj więcej
Dziecko i młodzież

Jak ubezpieczyć dziecko w 2 minuty?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla swojego dziecka możesz kupić on-line. Zajmie Ci to zaledwie kilka minut i dziecko zostanie objęte ochroną już od następnego dnia po zaksięgowaniu składki. Specjalnie […]

Czytaj więcej